CÔNG TY TNHH DƯỢC THỐNG NHẤT

Tim mạch – Thần kinh

Copedina (Clopidogrel 75mg)

Copedina (Clopidogrel 75mg)

Visa: VN-19317-15 Nồng độ, hàm lượng: Clopidogrel(Dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg Quy cách: Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên nén bao phim Hạn dùng: 24 tháng Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - Poland Thứ tự theo TT40: 540 Nhóm: 1...

Giá mời liên hệ

Surotadina 10mg (Rosuvastatin 10mg)

Surotadina 10mg (Rosuvastatin 10mg)

Visa: VN-17567-13 Nồng độ, hàm lượng: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg Quy cách: Hộp 14 vỉ x 7 viên, Viên nén bao phim Hạn dùng: 24 tháng Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - Poland Thứ tự theo TT40: 558 Nhóm: 1...

Giá mời liên hệ

Zolafren 5mg (Olanzapin 5mg)

Zolafren 5mg (Olanzapin 5mg)

Visa: VN-19299-15 Nồng độ, hàm lượng: Olanzapin 5mg Quy cách: Hộp 2 vỉ x 14 viên, Viên nén Hạn dùng: 24 tháng Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - Poland Thứ tự theo TT40: 953 Nhóm: 1...

Giá mời liên hệ

Zolafren 10mg (Olanzapin 10mg)

Zolafren 10mg (Olanzapin 10mg)

Visa: VN-19298-15 Nồng độ, hàm lượng: Olanzapin 10mg Quy cách: Hộp 4 vỉ x 7 viên, Viên nén Hạn dùng: 24 tháng Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - Poland Thứ tự theo TT40: 953 Nhóm: 1...

Giá mời liên hệ

Scroll To Top