CÔNG TY TNHH DƯỢC THỐNG NHẤT

Tuyển dụng


Tuyển dụng: Vị trí Quản lý - Manager tại khu vực Miền Nam.

Công ty sẽ mở chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2014 nên có nhu cầu tuyển: Vị trí Quản lý - Manager tại khu vực Miền Nam.


Tuyển dụng: Vị trí Product Specialist –Chuyên viên sản phẩm tại khu vực Miền Nam.

Công ty sẽ mở chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2014 nên có nhu cầu tuyển: Vị trí Product Specialist -Chuyên viên sản phẩm tại khu vực Miền Nam.


Tuyển dụng: Trình Dược Viên OTC.

Tuyển dụng : TDV OTC, khu vực Hà Nội. Mô Tả Công Việc - Địa điểm làm việc: Các nhà thuốc tại địa bàn Hà Nội - Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

Scroll To Top